Every ten thousand years Hell gets a new ruler. This is the ten www.prodaware.com thousandth year and Satan has three sons to choose from, Adrian, Cassius, and Nicky. Adrian is sadistic and would not make a good ruler, Cassius is replica bell ross dead set on running torture 24 7, and Nicky is a little replica iwc weaker than the two of them but holds a balance between good and evil. The devil chooses instead to replica MontBlanc remain on the throne for another ten thousand years, which incidentally makes Adrian and Cassius upset so they plan on going to Earth and creating a new hell there. By leaving Hell through the fire gate they freeze it shut so no new souls can get through, which causes Satan to start deteriorating. Nicky is the only one that can return his brothers back into Hell but he must bring them back at the same time. As Nicky learns the ropes on Earth he is often sent back into Hell by being killed, and he meets a girl that he falls in love with. When he saves the life of Valery he and Adrian are smashed by a train. Adrian goes to Hell and Nicky goes to Heaven. While in Heaven Nicky meets his mother, played by smoking hot Reese Witherspoon. Adrian takes the throne of Hell and has a showdown with Nicky.

Vertybių ugdymas – medžiaga mokytojui

VERTYBIŲ UGDYMAS – MEDŽIAGA MOKYTOJUI

Čia talpinami vertybių ugdymo praktinių pavyzdžių – mini-projektų, individualių užduočių ir pan.  – aprašymai, kuriais galite pasinaudoti ir drąsiai  taikyti savo klasėje. Jeigu turite klausimų arba komentarų, kreipkitės į Vilniaus tarptautinę mokyklą adresu development@vischool.lt

Mes pavadinome šią medžiagą ”Tarptautinio bakalaureato moksleivio dosjė, arba kokiais siekia būti Tarptautinio bakalaureato moksleiviai?”. Ją parengė Vilniaus tarptautinės mokyklos pedagogai –  Jon Adams, TB PYP programos koordinatorius ir Agnė Misiūnaitė, lietuvių kalbos mokytoja.

Loginis pamatas:  mokinys pats demonstruodamas TB Moksleivio dosjė vertybes, bei matydamas kitus tą darančius, efektyviau įgyja žinių  bei sėkmingiau įsitraukia į mokymosi procesą. Žinome, kad bet kuriam mokytoju peržiūrėjus šių pamokų planus kils mintis: “Idėja gera, bet kaip man pereiti nuo šios idėjos prie konkrečių veiksmų? Vilniaus tarptautinės mokyklos PYP programos koordinatorius Jon Adams pats prisipažino:  “Nemažai prireikė laiko ir labai daug įdėta darbo ir pastangų, kad atrastumėme vertybių integravimo į ugdymo procesą sėkmės formulę. Parengiau ir pats išbandžiau šiuos penkis specialių pamokų planus praktikoje su savo auklėtiniais penktokais. Tikiuosi, šis metodas padės jums sukurti socialiai ir akademiškai motyvuotą klasę“, džiaugėsi mokytojas. Iš Jūsų tereikia tik entuziazmo ir noro keisti šį pasaulį!

TB moksleivio ugdomos vertybės © International Baccalaureate

 

TRUMPAS  dažniausiai pamokėlių planuose vartojamų terminų ŽODYNĖLIS

PYP– (angl. Primary Years Programme, liet. Pradinio ugdymo programa): konstruktyvus ugdymo programos modelis, ugdantis tarptautinę savimonę.

Learner Profile (Tarptautinio bakalaureato moksleivio ugdomų vertybių dosjė) – dešimt savybių, kurias kiekvienas PYP mokytojas ir mokinys turėtų demonstruoti. Tai yra: smalsūs tyrinėtojai, visapusiškai išprusę, mąstantys, lengvai bendraujantys, principingi, atviri pasauliui, rūpestingi, nebijantys rizikuoti, visapusiški, savikritiški.

TPS metodas (angl. Think – Pari-Share; liet. pamąstyk – poroje aptark – pasidalink): Šis metodas reikalauja iš mokinių bent 30 sekundžių pamąstyti apie mokytojo klausimą, poroje aptarti kilusias mintis ir pasidalyti jomis su kitais. Tai puikus būdas, leidžiantis mokiniui įsitraukti į procesą ir dalintis.

Mind Map (liet. minčių žemėlapis) būdas mokiniui pavaizduoti savo mintis ant popieriaus.

 

KOKIŲ PRIEMONIŲ MAN REIKĖS PAMOKĖLĖMS?

  1. TB moksleivio ugdomų vertybių plakato (galima pasidaryti patiems arba nusipirkti iš TB e-parduotuvės),
  2. didelių popieriaus lapų (A2 arbaA3 formato),
  3. pieštukų ir žymeklių.

Toliau pateiktos tik pamokų, užduočių ir jų vertinimo idėjos. Svarbu būti lanksčiam ir atviram naujoms mokymo procese kylančioms idėjoms. SĖKMĖS!

 

1 pamokėlė. Geriausias mokinys ir geriausias mokytojas.

Šis užsiėmimas idealiai tinka mokslo metų pradžiai. Užsiėmimo tikslas: mokiniai, pasinaudodami Mokinio ugdomų savybių dosjė, išsikels 3 – 4  individualių vertybių ugdymo tikslus, kurių laikysis visus mokslo metus.

Parsisiųsti pamokėlės ” Geriausias mokinys ir geriausias mokytojas” darbo lapą

 

2 pamokėlė. Veiksmų ratas. Užsiėmimo tikslas: mokiniai atsirinks jiems 1-2 svarbiausias TB mokinio dosje savybes ir susiplanuos, kokių veiksmų imsis tam, kad jas savyje tobulintų.

Parsisiųsti pamokėlės “Veiksmų ratas” darbo lapą

 

 

3 pamokėle. Asamblėja, skirta ugdomų vertybių dosjė

Ši asamblėja tai puiki proga  visai mokyklai susirinkti ir pakalbėti apie Mokinio vertybių dosjė, kad ugdomos savybės būtų visiems suprantamos ir ateityje būtų lengviau jį taikyti. Mokiniams reikia suteikti progą pasidalinti žiniomis ir papasakoti kitiems, ką jiems reiškia Mokinio vertybių dosjė. Mokykloje kiekviena klasė naudoja šį dosjė ir 10 ugdomos vertybės yra universalios ir priimtinos VISAI mokyklos bendruomenei, todėl svarbu pasidalinti asmenine patirtimi su kitais mokiniais ir mokytojais.

Užsiėmimo tikslas:mokiniai sukurs ir pristatys prezentaciją kitiems skirtingo amžiaus mokiniams apie svarbiausiais žmogiškas vertybes.

Parsisiųsti pamokėlės “Ugdomų vertybių dosjė asamblėja” darbo lapą

 

4 pamokėle. Teksto suvokimas

Dažnai teksto suvokimo klausimai prašo atpasakoti tai, ką mokiniai ką tik perskaitė. Vienas būdas įvertinti tai, ką vaikai suprato iš perskaityto teksto, yra naudojant Mokinio dosjė savybes.

Parsisiųsti pamokėlės “Teksto suvokimas” darbo lapą

Parsisiųsti pamokėlės “Teksto suvokimas” mokinio lapo pavyzdį

 

5 pamokėlė. Mokinio vertinimas

Iki šiol Mokinio dosjė naudojome mokymo tikslais ir socialinio ugdymo procese, tačiau Mokinio dosjė gali puikiai padėti ir vertinti mokinį. Iš tiesų, ji ypatingai naudinga mokinio savęs įsivertinimui. Mokinio dosjė tampant svarbia priemone socialiniu ir akademiniu atžvilgiu, auga ir jos teigiama įtaka mokiniams.

Parsisiųsti pamokėlės “Teksto suvokimas” darbo lapą

Parsisiųsti pamokėlės “Teksto suvokimas” pirmą priedą

Parsisiųsti pamokėlės “Teksto suvokimas” antrą priedą

Parsisiųsti pamokėlės “Teksto suvokimas” trečią priedą

 

 

Svetainė sukurta ESF ir LR biudžeto lėšomis