Every ten thousand years Hell gets a new ruler. This is the ten www.prodaware.com thousandth year and Satan has three sons to choose from, Adrian, Cassius, and Nicky. Adrian is sadistic and would not make a good ruler, Cassius is replica bell ross dead set on running torture 24 7, and Nicky is a little replica iwc weaker than the two of them but holds a balance between good and evil. The devil chooses instead to replica MontBlanc remain on the throne for another ten thousand years, which incidentally makes Adrian and Cassius upset so they plan on going to Earth and creating a new hell there. By leaving Hell through the fire gate they freeze it shut so no new souls can get through, which causes Satan to start deteriorating. Nicky is the only one that can return his brothers back into Hell but he must bring them back at the same time. As Nicky learns the ropes on Earth he is often sent back into Hell by being killed, and he meets a girl that he falls in love with. When he saves the life of Valery he and Adrian are smashed by a train. Adrian goes to Hell and Nicky goes to Heaven. While in Heaven Nicky meets his mother, played by smoking hot Reese Witherspoon. Adrian takes the throne of Hell and has a showdown with Nicky.

Harvey F. Silver. Palyginimas ir sugretinimas

Harvey F. Silver. Palyginimas ir sugretinimas. Ugdome lyginamąjį mąstymą mokinių mokymosi pasiekimams gerinti. (Silver, Harvey F. Compare & contrast: teaching comparative thinking to strengthen student learning / Harvey F. Silver.)

 

Vilniaus tarptautinė mokykla rekomenduoja šią Harvey Silver knygą mokytojams lyderiams, siekiantiems savo mokyklose sėkmingai kurti profesionalią besimokančiųjų bendruomenę. Knygoje pristatomos strategijos tinka įvairiems mokomiesiems dalykams, įvairiam moksleivių amžiui ir gebėjimams. Tokios knygos kaip ši teikia mums galimybę tapti mąstančiais ir įkvėpimo nestokojančiais mokytojais, kurių nusipelno mūsų mokiniai ir kurių reikia ateičiai. Rebecca Juras, Vilniaus tarptautinės mokyklos direktorė

 

Harvey F. Silver yra Silver Strong & Associates ir Thoughtful Education Press prezidentas. Jis yra dėstęs daugybę seminarų švietimo skyriams ir valstybės švietimo departamentams visose Jungtinėse Amerikos Valstijose. H. F. Silveris kartu su Ričardu Strongu ir Metju Perini (Matthew Perini) parašė kelias populiariausias edukacines knygas, tarp jų „Mokytojas strategas“ (ASCD) ir „Priemonės aktyviam, nuodugniam mokymuisi skatinti“ (Thoughtful Education Press). Pastaroji knyga 2004 metais laimėjo Mokytojo pasirinkimo premiją.

Ši knyga – naujoviška profesinės raidos ir kvalifikacijos tobulinimo priemonė, vadinama strateginiu vadovu mokytojams. Tokie strateginiai vadovai, parengti bendradarbiaujant su daugiau nei 75 mokyklomis, mokytojams leidžia kur kas lengviau negu bet kada anksčiau nuveikti svarbų darbą – per kiekvieną pamoką pasitelkti veiksmingą ir svariais tyrimais pagrįstą mokymo praktiką. Kiekvienas vadovas ne tik nuodugniai supažindina su vienu tyrimais pagrįstu mokymo metodu iš ASCD vienos populiariausių knygų „Mokytojas strategas: kaip kiekvienai pamokai pasirinkti tinkamą tyrimais pagrįstą metodą“ (ši knyga taip pat bus išversta į lietuvių kalbą) , bet ir yra išsami profesinės raidos bei kvalifikacijos tobulinimo priemonė mokytojų komandai (arba profesionaliai besimokančiai bendruomenei), padedanti mokytis, planuoti ir pritaikyti šį metodą per pamokas.

Šiame mokytojams skirtame strateginiame vadove aprašomas kritinio mąstymo ugdymo metodas „Palyginimas ir sugretinimas“, lavinantis mokinių atmintį ir padedantis išvengti painiavos, sparčiau suprasti ir išskirti svarbiausius panašumus bei skirtumus. Tyrimai rodo, kad lyginamojo mąstymo metodas yra veiksmingiausias mokinių pasiekimų gerinimo būdas. Metodas „Palyginimas ir sugretinimas“ ugdo natūralų žmogaus gebėjimą palyginti ir padidina jo veiksmingumą, pasiūlydamas mokiniams pereiti keturių etapų mokymosi procesą:

  • apibūdinti kiekvieną objektą atskirai, naudojant kriterijus;
  • palyginimo lentelėje pažymėti svarbiausius panašumus ir skirtumus;
  • suformuluoti ir aptarti apibendrinimus bei išvadas;
  • apibendrinti žinias atliekant praktinę užduotį

Šiame vadove kartu su savo kolegomis leisitės į kelionę, kurios metu susipažinsite su metodu „Palyginimas ir sugretinimas“:

  • išanalizuosite veiksmingo metodo „Palyginimas ir sugretinimas“ principus ir etapus;
  • išnagrinėsite pamoką, kurioje taikomas metodas „Palyginimas ir sugretinimas“, ir pasimokysite iš kitų mokytojų suplanuotų pamokų;
  • patys suplanuosite pamoką, kurioje taikomas metodas „Palyginimas ir sugretinimas“;
  • nuodugniai apsvarstysite savo pamoką ir patobulinsite bei išplėsite šio metodo taikymą;
  • išanalizuosite įvairaus lygio mokinių darbus, o gautus duomenis panaudosite tolesniems veiksmams suplanuoti, kad ir toliau būtų veiksmingai ugdomi mokinių lyginamosios analizės įgūdžiai.

Jeigu norite gauti šią knygą dovanų, kreipkitės į savo miesto švietimo centrą arba tiesiogiai į Vilniaus tarptautinę mokyklą adresu development@vischool.lt

 

 

 

 

Svetainė sukurta ESF ir LR biudžeto lėšomis

Svetainė sukurta ESF ir LR biudžeto lėšomis