Every ten thousand years Hell gets a new ruler. This is the ten www.prodaware.com thousandth year and Satan has three sons to choose from, Adrian, Cassius, and Nicky. Adrian is sadistic and would not make a good ruler, Cassius is replica bell ross dead set on running torture 24 7, and Nicky is a little replica iwc weaker than the two of them but holds a balance between good and evil. The devil chooses instead to replica MontBlanc remain on the throne for another ten thousand years, which incidentally makes Adrian and Cassius upset so they plan on going to Earth and creating a new hell there. By leaving Hell through the fire gate they freeze it shut so no new souls can get through, which causes Satan to start deteriorating. Nicky is the only one that can return his brothers back into Hell but he must bring them back at the same time. As Nicky learns the ropes on Earth he is often sent back into Hell by being killed, and he meets a girl that he falls in love with. When he saves the life of Valery he and Adrian are smashed by a train. Adrian goes to Hell and Nicky goes to Heaven. While in Heaven Nicky meets his mother, played by smoking hot Reese Witherspoon. Adrian takes the throne of Hell and has a showdown with Nicky.

Tėvų švietimas

Šiame projekte taip pat buvo sukurta švietimo programa tėvams. Tėvų švietimas dar nėra paplitęs Lietuvoje, bet jis sparčiai populiarėja. Šiuo metu plačiai vartojamos sąvokos Diferencijuotas ugdymas, visuminis ugdymas, mokyklos bendruomenė, empatija, kritinis mąstymas ir pan. yra suprantamos švietimo specialistams, kurie suvokia šių reiškinių ir procesų svarbą. Tuo pačiu neretai pasitaiko atvejų, kai tėvai suvokia mokytojo darbą kaip informacijos tiekėjo, o moksleivių pareigą – gauti gerą pažymį. Šia programa bus siekiama paprastomis sąvokomis supažindinti tėvus su šiuolaikinio švietimo tendencijos, pokyčiais.  Kitas šios programos tikslas – skatinti moksleivių tėvus tapti aktyviais mokyklos bendruomenės dalyviais, o ne pasyviais stebėtojais. Tėvų švietimo programą sudaro 10 modulių, pagal kiekvieną jų galima pragnizuoti 2-3 ak.val. interaktyvų užsiėmimą tėvams.

Programą apima esminių šiuolaikinės visuomenės kompetencijų ir gebėjimų svarbą ir jų ugdymą tiek mokykloje, tiek šeimoje. Švietimo ir verslo tyrimai parodo, kad būtent šios žemiau pateiktos kompetencijos ir gebėjimai yra esminiai kiekvienam visuomenės dalyviui, kad sėkmingai save realizuotų šiuolaikiniame pasaulyje. Programą sudaro tokios temos, skirtos šioms kompetencijoms ir gebėjimams:

1.  Gebėjimo rodyti empatiją ir rūpestį svarba ir ugdymas

2.  Kritinio mąstymo svarba ir ugdymas

3.  Bendradarbiavimo svarba ir šio gebėjimo ugdymas

4.   Gebėjimo suvokti savo elgesį svarba ir ugdymas

5.   Efektyvaus bendravimo svarba ir ugdymas

6.   Vaizduotės ir natūralaus smalsumo skatinimo svarba ir ugdymas

7.   Sąžiningumo svarba ir šios savybės ugdymas

8.   Atkaklumo svarba ir šios savybės ugdymas

9.   Informacijos paieškos ir apdorojimo gebėjimo ugdymas

10.   Iniciatyvos svarba ir šios savybės ugdymas

2012 m. rugsėjo-lapkričio mėn. pagal šią programą vyko užsiėmimai Jurbarke, Marijampolėje, Kėdainiuose, Panevėžyje, Telšiuose,  Utenoje, Varėnoje ir Vilniuje. Jeigu norite, kad tokie mokymai būtų organizuojami ir Jums, prašome kreiptis į projekto partnerius, kukrie organizavo ir vedė šiuos mokymus

Programos medžiaga yra laisvai prieinama. Mokytojai ir švietimo specialistai, kurie norėtų patys organizuoti tėvų švietimo renginius savo mokyklose, gali parsisiųsti projekto metu sukurtą tėvų švietimo programa ir ja naudotis, ją papildyti ir tobulinti. Jeigu turite pasiūlymų, klausimų apie šią programą, prašome rašyti Viltei Gridasovai adresu development@vischool.lt. SĖKMĖS!