Every ten thousand years Hell gets a new ruler. This is the ten www.prodaware.com thousandth year and Satan has three sons to choose from, Adrian, Cassius, and Nicky. Adrian is sadistic and would not make a good ruler, Cassius is replica bell ross dead set on running torture 24 7, and Nicky is a little replica iwc weaker than the two of them but holds a balance between good and evil. The devil chooses instead to replica MontBlanc remain on the throne for another ten thousand years, which incidentally makes Adrian and Cassius upset so they plan on going to Earth and creating a new hell there. By leaving Hell through the fire gate they freeze it shut so no new souls can get through, which causes Satan to start deteriorating. Nicky is the only one that can return his brothers back into Hell but he must bring them back at the same time. As Nicky learns the ropes on Earth he is often sent back into Hell by being killed, and he meets a girl that he falls in love with. When he saves the life of Valery he and Adrian are smashed by a train. Adrian goes to Hell and Nicky goes to Heaven. While in Heaven Nicky meets his mother, played by smoking hot Reese Witherspoon. Adrian takes the throne of Hell and has a showdown with Nicky.

Tikslai

2010 m. lapkričio 25 d. Vilniaus tarptautinė mokykla pasirašė sutartį dėl ESF fondo ir LR valstybės paramos vykdyti „Tarptautinio bakalaureato kaip visuminio ugdymo modelio perkėlimas ir taikymas Lietuvos švietimo kontekste“ projektą. Įgyvendinamas projektas Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-102 finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projektu norime supažindinti   Lietuvos bendro lavinimo mokyklų bendruomenes su Tarptautinio bakalaureato (TB) ugdymo programos filosofija, principais ir novatoriška metodika bei išmokti sėkmingai ją taikyti.

Projekto tikslas
Projektu siekiama skatinti ir diegti visuminio, įvairiapusio ir tarpdalykinio vaikų ir jaunimo ugdymo principus Lietuvoje remiantis Tarptautinio bakalaureato programos kaip pasaulio geriausios  pedagoginės patirties pavyzdžiu integruojant TB programą, jos principus ir metodus į Lietuvos švietimo kontekstą.