Every ten thousand years Hell gets a new ruler. This is the ten www.prodaware.com thousandth year and Satan has three sons to choose from, Adrian, Cassius, and Nicky. Adrian is sadistic and would not make a good ruler, Cassius is replica bell ross dead set on running torture 24 7, and Nicky is a little replica iwc weaker than the two of them but holds a balance between good and evil. The devil chooses instead to replica MontBlanc remain on the throne for another ten thousand years, which incidentally makes Adrian and Cassius upset so they plan on going to Earth and creating a new hell there. By leaving Hell through the fire gate they freeze it shut so no new souls can get through, which causes Satan to start deteriorating. Nicky is the only one that can return his brothers back into Hell but he must bring them back at the same time. As Nicky learns the ropes on Earth he is often sent back into Hell by being killed, and he meets a girl that he falls in love with. When he saves the life of Valery he and Adrian are smashed by a train. Adrian goes to Hell and Nicky goes to Heaven. While in Heaven Nicky meets his mother, played by smoking hot Reese Witherspoon. Adrian takes the throne of Hell and has a showdown with Nicky.

Idėja

Vilniaus tarptautinė mokykla jau kelerius metus vykdo Tarptautinio bakalaureato programą. Ši programa buvo pasirinkta neatsitiktinai – visapusiško ugdymo principai, sudarantys programos esmę, padeda integruoti skirtingų kalbų, kultūrų, pažiūrų vaikus į ugdymo procesą.  Mokykloje mokosi vaikai daugiau nei iš 30 pasaulio šalių! Tam, kad būtų atsižvelgta į jų visų poreikius bei jų ugdymas būtų prasmingas ir efektyvus, pasirinkome būtent Tarptautinio bakalaureato programą. Jau po metų įsitikinome – pasirinkome teisingai: mokymas – patrauklus ir efektyvus; aplinka – saugi ir motyvuojanti; mokytojai, tėvai ir moksleiviai – viena komanda. Todėl 2009 m. gimė idėja pasidalinti Tarptautinio bakalaureato ugdymo principais su Lietuvos pedagogais, moksleiviais ir jų tėvais, o 2010 m. pabaigoje projektas gavo finansavimą iš Europos socialinio fondo ir LR valstybės lėšų.

Sudarėme mokyklų  ir švietimo centrų, susidomėjusių Tarptautinio bakalureato ugdymo principais, tinklą. Kartu su partneriais norime pristatyti Tarptautinio bakalaureato ugdymo programą Lietuvai. Programa bus diegiama Kauno Jėzuitų gimnazijoje, su ja taip pat susipažins Nidos vidurinės mokyklos bendruomenė. Taip pat, šios inovatyvios ugdymo programos įgyvendinimas bus tobulinamas Šiaulių Didždvario gimnazijoje ir Vilniaus tarptautinėje mokykloje, kur ši programa jau yra vykdoma.
Su Tarptautinio bakalaureato programa bus supažindinti pedagogai iš visos Lietuvos. Vėliau šios programos ugdymo principus jie galės bandyti pritaikyti per savo pamokas.

 

Svetainė sukurta ESF ir LR biudžeto lėšomis

Svetainė sukurta ESF ir LR biudžeto lėšomis