Every ten thousand years Hell gets a new ruler. This is the ten www.prodaware.com thousandth year and Satan has three sons to choose from, Adrian, Cassius, and Nicky. Adrian is sadistic and would not make a good ruler, Cassius is replica bell ross dead set on running torture 24 7, and Nicky is a little replica iwc weaker than the two of them but holds a balance between good and evil. The devil chooses instead to replica MontBlanc remain on the throne for another ten thousand years, which incidentally makes Adrian and Cassius upset so they plan on going to Earth and creating a new hell there. By leaving Hell through the fire gate they freeze it shut so no new souls can get through, which causes Satan to start deteriorating. Nicky is the only one that can return his brothers back into Hell but he must bring them back at the same time. As Nicky learns the ropes on Earth he is often sent back into Hell by being killed, and he meets a girl that he falls in love with. When he saves the life of Valery he and Adrian are smashed by a train. Adrian goes to Hell and Nicky goes to Heaven. While in Heaven Nicky meets his mother, played by smoking hot Reese Witherspoon. Adrian takes the throne of Hell and has a showdown with Nicky.

Tarptautinio bakalaureato organizacija

TARPTAUTINIO BAKALAUREATO ORGANIZACIJA

Tarptautinio bakalaureato organizacija (TB, angl. IB)  įkurta 1968 m. Ženevoje. Šiuo metu TBO siūlo trijų pakopų ugdymo programas – Pradinio ugdymo  (PYP), pagrindinės mokyklos (MYP) ir diplomo (DP) programa.

TB organizacijos darbo kalbos yra anglų, prancūzų bei ispanų. Mokykla renkasi vieną iš darbo kalbų, kuria bus dėstomi dalykai, o mokiniai rašys darbus ir laikys egzaminus pasirinkta darbo kalba. Šiuo metu Lietuvoje esančių TB mokyklose vartojama darbo kalba yra anglų.

Nuo pat veiklos pradžios TBO vadovaujasi ugdymo principais, kurie

 • yra pripažįstami tarptautiniu mastu ir remiasi įvairių pasaulio šalių ugdymo tradicijomis;
 • užtikrina pačių įvairiausių dalykų pasirinkimą, skatina kalbų, ypač gimtosios, mokymąsi;
 • skatina gilų mokomųjų dalykų suvokimą, o per integruotą pažinimo teorijos kursą padeda suvokti pažinimo esmę;
 • ugdo mokymosi įgūdžius, suteikia sąlygas individualiam ir grupiniam tiriamajam darbui;
 • moko pasaulio suvokimą pirmiausia sieti su savosios kultūros pažinimu;
 • formuoja teigiamą požiūrį į mokymąsi, skatina siekti aukštojo išsilavinimo;
 • vadovaujasi vieningu, griežtu ir patikimu vertinimu, kurį pripažįsta geriausi pasaulio universitetai;
 • skatina visapusišką ugdymą, derina fizinius, protinius, emocinius ir etninius asmenybės ypatumus.
Tarptautinio bakalaureato organizacijos misija: 

 • ugdyti žinių siekiančių, neabejingų ir rūpestingų jaunuolių kartą, kuri kurs gerovę, suvokdama ir toleruodama tarpkultūrinius skirtumus.
 • skatinti mokyklas, tarptautines organizacijas ir vyriausybes kurti šiuolaikiškas efektyvaus vertinimo standartų tarptautinio ugdymo programas.
 • motyvuoti jaunimą visame pasaulyje tapti aktyviais, visą gyvenimą besimokančiais piliečiais, kurie toleruoja kitų žmonių nuomonę.
TB organizacijos vertybės:
Motyvacija. Mokydami mokinius, kuriame geresnį pasaulį. TB Mokinio savybės išreiškia mūsų misijos nuostatus.
Tarptautiškumas. Mes mąstome ir dirbame atvirai visam pasauliui. Mes atviri tautinei įvairovei, nuomonėms, kalboms ir patirtims. Mes vertiname savo kultūrinį identitetą, bet taip pat pripažįstame ir pasaulio kultūrų skirtumą.
Kokybė.  Mūsų mokslo programų kokybė yra mūsų širdis. Mūsų mokymo planas yra įkvepiantis, vertinimas – griežtas, mokytojų rengimas – profesionalus. Mokykla „pakelia savo kartelę“, kai tampa akredituota ir įvertinta TB organizacijos.
Partnerystė. Mes stengiamės į savo darbą įtraukti kaip įmanoma daugiau žmonių. Mūsų mokymo planas atspindi geriausią tūkstančių pedagogų patirtį iš viso pasaulio. Daugelis mūsų paslaugų priklauso nuo įdėto profesionalių švietėjų indėlio.
Pedagoginė lyderystė. Mes siekiame mokytojams įskiepyti pozityvų požiūrį ir meilę mokymui, o mokiniams – mokymuisi.

Svetainė sukurta ESF ir LR biudžeto lėšomis