Every ten thousand years Hell gets a new ruler. This is the ten www.prodaware.com thousandth year and Satan has three sons to choose from, Adrian, Cassius, and Nicky. Adrian is sadistic and would not make a good ruler, Cassius is replica bell ross dead set on running torture 24 7, and Nicky is a little replica iwc weaker than the two of them but holds a balance between good and evil. The devil chooses instead to replica MontBlanc remain on the throne for another ten thousand years, which incidentally makes Adrian and Cassius upset so they plan on going to Earth and creating a new hell there. By leaving Hell through the fire gate they freeze it shut so no new souls can get through, which causes Satan to start deteriorating. Nicky is the only one that can return his brothers back into Hell but he must bring them back at the same time. As Nicky learns the ropes on Earth he is often sent back into Hell by being killed, and he meets a girl that he falls in love with. When he saves the life of Valery he and Adrian are smashed by a train. Adrian goes to Hell and Nicky goes to Heaven. While in Heaven Nicky meets his mother, played by smoking hot Reese Witherspoon. Adrian takes the throne of Hell and has a showdown with Nicky.

Vertinimas PYP programoje

Tarptautinio bakalaureato Pradinio ugdymo programos mokiniai vertinami pasitelkiant įvairius metodus: testus, egzaminus, žodinius pristatymus, rašto darbus. PYP vertinimas yra paremtas specialiais kriterijais, o ne moksleivių pasiekimų palyginimu ar subjektyviu mokytojo vertinimu.   Didesnėms užduotims įvertinti mokytojai pateikia moksleiviams vertinimo kriterijų visumą (vertinimo rubriką) ir paaiškina, ko iš jų tikimasi.

 

Kas yra vertinimo rubrika?

Paprastai,  vertinimo kriterijų visumą, kurią mokytojai taiko vertindami svarbesnes  ir didesnes užduotis, vadiname vertinimo rubrika. Joje nurodyti reikalavimai ir standartai , kuriuos reikia pasiekti, norint įgyvendinti ugdymo programos tikslus. Pateiksime paprastą pavyzdį.  Tarkime, jūs nusprendėte įsigyti naują telefoną.   Prieš eidami į parduotuvę, tikriausiai, galvojate ir iš anksto nustatote konkrečius kriterijus ir reikalavimus tam telefonui, pavyzdžiui,  kainą, stilių, spalvą, technines galimybes.  Panašiai PYP programos mokytojai iš anksto nustato  konkrečius reikalavimus ir kriterijus moksleivių užduotims, kurios bus vertinamos.

Taigi, vertinimo rubrika paaiškina, kokie yra nustatyti  kriterijai  konkrečiai užduočiai vertinti (pvz.., rašiniui) ir kaip darbas bus vertinamas, atsižvelgiant į tai, ar buvo įgyvendinti atitinkami kriterijai.  Toks vertinimas leidžia mokiniams jaustis savo įvertinimo ir mokymosi šeimininkais.

Vertinimo rubrikų pavyzdžiai

1. 3 kl. mokinio darbo raštu vertinimo rubrikos pavyzdys

Įvertinimas4
Puikiai
3
Labai gerai, bet reikia truputį pataisyti
2
Gerai, bet reikia pataisyti
1
Nepasiekia 3 kl. lygio, būtina taisyti
0
Nevertinama
Balai
Iš viso balų:
rašybaVisi žodžiai parašyti taisyklingaiDauguma žodžių parašyti taisyklingai arba taip, kaip tariamiKai kurie žodžiai parašyti taisyklingaiRašyba neatitinka 3 klasės lygioŽodžiai parašyti netaisyklingai
didžiosios raidėsDidžiosios raidės parašytos tinkamose vietoseDauguma didžiųjų raidžių parašytos tinkamose vietoseKai kurios didžiosios raidės parašytos, tačiau yra klaidųSakininiai nepradedami didžiąja raideNerašomos didžiosios raidės
skyrybaTaisyklinga skyrybaBeveik nėra skyrybos klaidųKai kurie skyrybos ženklai sudėti, bet yra klaidųNetaisyklinga skyrybaNėra skyrybos ženklų
pastangosVisas darbas rodo pastangasDidžioji dalis darbo rodo, kad stengeisi Kai kur darbe matyti įdėtos pastangosNematyti mokinio pastangųNesistengta, darbas nepabaigtas

Parsisiųsti pdf

 

2. Vaflis su ledais. 3-5 kl. mokinio savęs isivertinimo rubrikos pavyzdys (užduotis – pateikties sukūrimas ir jos prezentacija)

Savo prezentacijos vertinimui mokinio prašome remtis šiais kriterijais-

Tuščias vaflis – neįvykdžiau prezentacijos reikalavimų

1 rutulėlis –     kai kuriuos reikalavimus įvykdžiau

2 rutulėliai –    įvykdžiau visus reikalavimus.

Papildomi priedai –    padariau daugiau, nei užduotis prašė.

ir pačiam apibraukti, jo manymu, teisingus atsakymus į šiuos teiginius:

1. Mano prezentacija buvo suplanuota, paremta reikalavimais ir patikrinta draugo.

Tuščias vaflis   1 rutulėlis   2 rutulėliai    +priedai

2. Mano prezentacijoje neliko gramatinių klaidų.

Tuščias vaflis   1 rutulėlis   2 rutulėliai    +priedai

3. Mano prezentacijai netrūko daiktavardžių, veiksmažodžių, būdvardžių ir prieveiksmių.

Tuščias vaflis   1 rutulėlis   2 rutulėliai    +priedai

4. Mano prezentacija turi ir pradžią, ir pabaigą.

Tuščias vaflis   1 rutulėlis   2 rutulėliai    +priedai

5. Mano prezentacijoje esantys specialūs efektai tinkamai papildo darbą.

Tuščias vaflis   1 rutulėlis   2 rutulėliai    +priedai

6. Mano prezentacija rodo mano kūrybiškumą ir originalumą.

Tuščias vaflis     1 rutulėlis  2 rutulėliai    +priedai

Parsisiųsti pdf

Vertinimas tarpdalykinių pažinimo modulių kontekste

PYP kaip tarpdalykinių pažinimo modulių programa leidžia mokiniams sekti savo mokymosi pažangą, kuri, be abejo, kiekviename mokymo dalyke bus skirtinga.  Ugdymo procese yra nemažai dalykų, kai rašto darbas ar tradicinis testas neatspindi mokymosi pažangos.  Todėl PYP programa mokinių prašo atlikti kitas įvairias užduotis, kurios bus vertinamos, pavyzdžiui, sukurti projektą, pateiktį, meno darbų rinkinį, vaidinimą, tam, kad parodytų, ką vaikai išmoko.  Programos tikslas yra suteikti moksleiviams galimybę  parodyti, kad jie supranta tai, ko išmoko, ir kad moka tai pritaikyti praktiškai.

SVARBU: Vertinimas yra mokymosi proceso sudedamoji dalis.  Ji ne tik parodo, ko išmokome, bet ir atskleidžia, ko dar reikia mokytis. Tarptautinio bakalaureato programos vertinimas turi būti autentiškas, visaapimantis, įkvepiantis, ir suprantamas – jis turi motyvuoti mokinius vertinti savo mokymosi procesą.


Paprastai, vertinimo kriterijų visumą, kurią mokytojai taiko vertindami svarbesnes ir didesnes užduotis, vadiname vertinimo rubrika. Joje nurodyti reikalavimai ir standartai , kuriuos reikia pasiekti, norint įgyvendinti ugdymo programos tikslus. Pateiksime paprastą pavyzdį. Tarkime, jūs nusprendėte įsigyti naują telefoną. Prieš eidami į parduotuvę, tikriausiai, galvojate ir iš anksto nustatote konkrečius kriterijus ir reikalavimus tam telefonui, pavyzdžiui, kainą, stilių, spalvą, technines galimybes ir t.t. Panašiai PYP programos mokytojai iš anksto nustato konkrečius reikalavimus ir kriterijus moksleivių užduotims, kurios bus vertinamos