Every ten thousand years Hell gets a new ruler. This is the ten www.prodaware.com thousandth year and Satan has three sons to choose from, Adrian, Cassius, and Nicky. Adrian is sadistic and would not make a good ruler, Cassius is replica bell ross dead set on running torture 24 7, and Nicky is a little replica iwc weaker than the two of them but holds a balance between good and evil. The devil chooses instead to replica MontBlanc remain on the throne for another ten thousand years, which incidentally makes Adrian and Cassius upset so they plan on going to Earth and creating a new hell there. By leaving Hell through the fire gate they freeze it shut so no new souls can get through, which causes Satan to start deteriorating. Nicky is the only one that can return his brothers back into Hell but he must bring them back at the same time. As Nicky learns the ropes on Earth he is often sent back into Hell by being killed, and he meets a girl that he falls in love with. When he saves the life of Valery he and Adrian are smashed by a train. Adrian goes to Hell and Nicky goes to Heaven. While in Heaven Nicky meets his mother, played by smoking hot Reese Witherspoon. Adrian takes the throne of Hell and has a showdown with Nicky.

PYP ugdymo turinys

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS TURINYS

Tarptautinio bakalaureato PYP programa sudaryta iš šešių universalių integruotų temų

  1. Kas mes esame?
  2. Kur mes esame vietos ir laiko požiūriu?
  3. Kaip mes išreiškiame save?
  4. Kaip veikia pasaulis?
  5. Kaip mes organizuojame savo gyvenimą?
  6. Kokia yra mūsų planeta?

Šios temos yra suskirstytos į teminius pažinimo modulius (angl. units of inquiry). Mokytojai, remdamiesi šiomis temomis bei Pradinio ugdymo programos standartais, paruošia kiekvieno teminio pažinimo modulio turinį. Moduliai kuriami taip, kad skatintų moksleivius mąstyti, kelti klausimus bei ieškoti atsakymų į juos. Tokia metodika motyvuoja vaikus mokytis savarankiškai. Teminiai pažinimo moduliai integruojami į PYP mokyklos ugdymo programą. Žemiau pateikta lentelė parodo 1-os ir 5-os klasių mokinių teminio pažinimo modulių programą (vienerių mokslo metų).

KLASĖTEMA:
Kas mes esame?
TEMA:
Kur mes esame vietos ir laiko požiūriu?
TEMA:
Kaip mes išreiškiame save?
TEMA:
Kaip veikia pasaulis?
TEMA:
Kaip mes organizuojame savo gyvenimą?
TEMA:
Kokia yra mūsų planeta?
1 klasė (6-7 metų mokiniai)MODULIS:
MANO KŪNAS

Pagrindinė idėja:
Mūsų kūnas sudarytas iš skirting dalių, kurios veikia kartu

Pagrindinės sąvokos:
funkcija, priežastis, ryšys
Susijusios sąvokos:
sistemos, anatomija, struktūra

Tyrinėjimų kryptys:
• penki pojūčiai ir kaip jie veikia
• kūno dalys ir kaip jos dirba
MODULIS:
ŠEIMOS ISTORIJA

Pagrindinė idėja:
Mokydamiesi apie savo gimines ir protėvius, geriau pažįstame save

Pagrindinės sąvokos:
perspektyva, ryšys, refleksija

Susijusios sąvokos:
augimas, šeima, interpretacija

Tyrinėjimų kryptys:
• šeimos protėviai
• pokyčiai nuo gimimo
• straipsniai
MODULIS:
ISTORIJOS IR PASAKOS

Pagrindinė idėja:
Istorijos padeda suvokti nežinomus dalykus ir skatina mūsų vaizduotę

Pagrindinės sąvokos:
perspektyva, forma, funkcija

Susijusios sąvokos :
įsitikinimai, nuomonės formavimas

Tyrinėjimų kryptys:
• istorijos atspindi mūsų pačių jausmus ir požiūrį
• istorijos turi ir panašumų, ir skirtumų
• istorijos mus moko gyvenimo išminties
MODULIS:
ŽEMĖS PLANETA

Pagrindinė idėja:
Naturalios planetos ypatybės susiformavo bėgant amžiams ir nuolat kinta

Pagrindinės sąvokos :
priežastis, forma, pokyčiai

Susijusios sąvokos : pasekmės, ciklų forma

Tyrinėjimų kryptys:
• metų laikai
• geografinės sąlygos
MODULIS:
BENDRUOMENĖS

Pagrindinė idėja:
Bendruomenėje egzistuoja skirtingos sistemos, kad būtų patenkinti mūsų poreikiai

Pagrindinės sąvokos :
forma, funkcija, pokyčiai

Susijusios sąvokos :
sistemos, tinklai

Tyrinėjimų kryptys:
• poreikių patenkinimas
• kaip patenkinami mūsų poreikiai
• skirtingos sistemos priklauso nuo bendruomenės

MODULIS:
VANDUO

Pagrindinė idėja:
Vanduo yra esminis dalykas gyvenime ir daugeliui žmonių ribotas išteklius

Pagrindinės sąvokos :
Funkcija, atsakomybė, refleksija

Susijusios sąvokos :
išsaugojimas, tesingumas, procesas

Tyrinėjimų kryptys:
• vandens ištekliai ir kaip jie naudojami
• kas nutinka vandeniui, kai jį panaudojame
• vandens prieinamumas ir paskirstymas
• Atsakomybė dėl vandens
5 klasė (10-11 metų mokiniai)MODULIS:
TAMPANT SAVIMI

Pagrindinė idėja:
Pasirinkimas, ką aš darau, kaip elgiuosi ir kuo tikiu lemia, kas aš esu ir kuo tapsiu

Pagrindinės sąvokos :
refleksija, atsakomybė, priežastis

Susijusios sąvokos :
pilietybė,iniciatyva, apžvalga

Tyrinėjimų kryptys:
• teigiami pasirinkimai, kuriuos žmonės gali priimti
• sistemų, metodų ir išteklių pagalba
• mūsų sprendimų įtaka visuomenei
MODULIS:
JUDĖJIMAS

Pagrindinė idėja:
Žmonijos migracija yra atsakas į iššūkius, riziką ir galimybes

Pagrindinės sąvokos :
priežastis,pokyčiai, perspektyva

Susijusios sąvokos :
populiacija, įsikūrimas

Tyrinėjimų kryptys:
• žmonių migaravimo priežastys
• istorinės migracijos
• migracijos pasekmės kultūrai ir individams
MODULIS:
MENININKAI

Pagrindinė idėja:
Menu galime išreikšti save ir tai, kuo tikime

Pagrindinės sąvokos :
funkcija, perspektyva, atsakomybė

Susijusios sąvokos :
nuomonė, teisės, raiška

Tyrinėjimų kryptys:
• meno rūšys
• meno įtaka
• meno procesas
MODULIS:
ORAS, ŠVIESA IR GARSAS

Pagrindinė idėja:
Supratimas, kad oras, šviesa, garsas yra vertybės, padeda žmonėms priimtipraktinius sprendimus

Pagrindinės sąvokos :
funcija, priežastis

Tyrinėjimų kryptys:
• ryšiai tarp oro, šviesos ir garso
• individuali oro, šviesos, garso nauda
• oro, šviesos, garso efektas
MODULIS:
VYRIAUSYBĖ

Pagrindinė idėja:
Vyriausybės sistema gali padėti užtikrinti vienodas galimybes ir socialinį teisingumą. Arba atvirkščiai, dar labiau akcentuoti nelygybę visuomenėje

Pagrindinės sąvokos: perspektyva, forma, atsakomybė

Susijusios sąvokos :
teisės, vyriausybė

Tryrinėjimų kryptys:
• Vyriausybės sistema
• Vyriausybės atsakomybė
• Vyriausybės įtaka mūsų gyvenimui
Paroda (BAIGIAMASIS DARBAS)

 

Pagal šią programą ugdymo procesas toliau  planuojamas taip, kad mokymo dalykai (matematika, kalbos, informatika, dailė, muzika, kūno kultūra ir kiti), jeigu tai yra tikslinga ir įmanoma, siejami su pažinimo moduliais. Pavyzdžiui, moksleiviai nagrinėdami teminį modulį „Finansai“, per matematikos pamokas mokosi skaityti diagramas ir grafikus su paprastais finansiniais rodikliais. Tai būtų priimtinas pažinimo modulio integravimo į mokomąjį dalyką pavyzdys.  Iš jo matyti, kaip į matematikos pamokas gali būti integruotas teminis pažinimo modulis. Anglų kalbos taip pat gali būti mokoma kaip savarankiško dalyko, tačiau kalbos pamokas galima puikiai susieti su istorija, etika, socialiniais mokslais.

SVARBU: Pradinio ugdymo programos turinys glaudžiai siejamas su LR Bendrųjų programų turiniu.

 

Koks yra Pradinio ugdymo kaip tarpdalykinės programos privalumas? Tarptautinio bakalaureato Pradinio ugdymo programa suteikia prasmę mokymo procesui. Ji padeda vaikams jungti į visumą atskirus mokomuosius dalykus, skatina moksleivius mąstyti ir elgtis taip, kaip darytų profesionalai. Tokia metodologija mokymąsi daro tikslingu ir aktualiu procesu, kad moksleiviai galėtų pritaikyti savo žinias ir įgūdžius už mokyklos ribų.

 

Svetainė sukurta ESF ir LR biudžeto lėšomis

Svetainė sukurta ESF ir LR biudžeto lėšomis

Amžius/
klasė    An inquiry into:
Who we are    An inquiry into:
Where we are
in place and time
An inquiry into:
How we express
ourselves    An inquiry into:
How the world
works    An inquiry into:
How we organize
ourselves     An inquiry into:
Sharing the planet
6-7 metai/
1 klasė
MANO KŪNAS 

Pagrindinė idėja
Mūsų kūnas sudarytas iš skirting dalių, kurios veikia kartu
Pagrindinės sąvokos:
funkcija, priežastis, ryšys
Susijusios sąvokos:
sistemos, anatomija, struktūra
Tyrinėjimų kryptys:
•    penki pojūčiai ir kaip jie veikia
•    kūno dalys ir kaip jos dirba

ŠEIMOS ISTORIJOS
Pagrindinė idėja
Mokydamiesi apie savo gimines ir protėvius, geriau pažįstame save
Pagrindinės sąvokos:
perspektyva, ryšys, refleksija
Susijusios sąvokos:
augimas, šeima, interpretacija
Tyrinėjimų kryptys:
•    šeimos protėviai
•    pokyčiai nuo gimimo
•    straipsniai, turintys individualią prasmę

ISTORIJOS
Pagrindinė idėja
Istorijos padeda suvokti nežinomus dalykus ir skatina mūsų vaizduotę
Pagrindinės sąvokos:
perspektyva, forma, funkcija
Susijusios sąvokos :
įsitikinimai, nuomonės formavimas
Tyrinėjimų kryptys:
•    istorijos atspindi mūsų pačių jausmus ir požiūrį
•    istorijos turi ir panašumų, ir skirtumų
•    istorijos mus moko gyvenimo išminties
ŽEMĖS PLANETA
Pagrindinė idėja
Naturalios planetos ypatybės susiformavo bėgant amžiams ir nuolat kinta
Pagrindinės sąvokos :
priežastis, forma, pakyčiai
Susijusios sąvokos : pasekmės, ciklų forma
Tyrinėjimų kryptys:
•    metų laikai
•    geografinės sąlygos

BENDRUOMENĖS SISTEMOS
Pagrindinė idėja
Bendruomenėje egzistuoja skirtingos sistemos, kad būtų patenkinti mūsų poreikiai
Pagrindinės sąvokos :
forma, funkcija, pokyčiai
Susijusios sąvokos :
sistemos, tinklai
Tyrinėjimų kryptys:
•    poreikių patenkinimas
•    kaip patenkinami mūsų poreikiai
•    skirtingos sistemos priklauso nuo bendruomenės

VANDUO
Pagrindinė idėja:
Vanduo yra esminis dalykas gyvenime ir daugeliui žmonių ribotas išteklius
Pagrindinės sąvokos :
Funkcija, atsakomybė, refleksija
Susijusios sąvokos :
išsaugojimas, tesingumas, procesas
Tyrinėjimų kryptys:
•    vandens ištekliai ir kaip jie naudojami
•    kas nutinka vandeniui, kai jį panaudojame
•    vandens prieinamumas ir paskirstymas
•    Atsakomybė dėl vandens

7-8 metai/
2 klasė     SVEIKATA
Pagrindinė idėja
Sveikas gyvenimo būdas naudingas mums patiems, artimiesiems ir visai bendruomenei
Pagrindinės sąvokos :
pokyčiai, atsakomybė
Susijusios sąvokos :
sveikata, virškinimas, kūno sistema,
Tyrinėjimų kryptys:
•    fizinė ir psichinė darna
•    subalansuotas, sveikas gyvenimas
•    kaip organizmas panaudoja maistą

KUR MES ESAME
Pagrindinė idėja
Visuotinė perspektyva paremta supratimu, kur mes esame pasaulyje
Pagrindinės sąvokos :
ryšys, perspektyva

Susijusios sąvokos :
kontekstas, vieta, orientacija

Tyrinėjimų kryptys:
•    kaip vietovė atrodo šindien ir žiūrint per laiko prizmę
•    mūsų ryšiai su likusiu pasauliu

VAIDINIMAS!
Pagrindinė idėja
Per meną žmonės gali save išreikšti skirtingais būdais
Pagrindinės sąvokos : forma, perspektyva, refleksija

Susijusios sąvokos :
nuomonė, subjektyvumas

Tyrinėjimų kryptys
•    daugybė būdų saviraiškai
•    kiekvienas gali išreikšti save
•    meno  vaidmuo mūsų visuomenėje

ORAS IR JO ŠĖLSMAS
Pagrindinė idėja
Oro sąlygos kinta priklausomai nuo to, kur esame ir koks yra metų laikas
Pagrindinės sąvokos :
priežastis, pokytis, refleksija
Susijusios sąvokos :
interpretacija, įrodymas, ciklai, prisitaikymas, modelis, įtaka
Tyrinėjimų kryptys
•    individai ir visuomenė priima sprendimus, atsižvelgdami į oro pokyčius ir metų laiką
•    vandens ciklai lemia orą ir oro pokyčius
•    Oro pokyčiai gali sukelti pokyčius pasaulyje

LAIKAS
Pagrindinė idėja
Laikrodžiai ir kalendoriai buvo sukurti prieš daug laiko, kad padėtų tvarkyti ir suprasti pasaulį
Pagrindinės sąvokos :
funkcija, pokyčiai, perspektyva
Susijusios sąvokos :
laikas
Tyrinėjimų kryptys:
•    laikrodžiai ir kalendoriai padeda suvokti laiką
•    laikrodžiai ir kalendoriai laikui bėgant kinta
•    skirtingose vietose kalendoriai skiriasi

ŽEMĖS SAUGOJIMAS
Pagrindinė idėja
Žmonės turi stengtis, kad išlaikytų ir išsaugotų žemės išteklius
Pagrindinės sąvokos:
pokytis, atsakomybė, refleksija
Susijusios sąvokos :
gyvenimo būdas, ištekliai
Tyrinėjimų kryptys:
•    riboti natūralūs gamtos ištekliai
•    asmeniniai sprendimai, lemiantys gamtos resursų išsaugojimą
•    skirtingų medžiagų rūšiavimas
•    taupymo skatinimas
8-9 metai/
3 klasė    Visuomenės tyrinėjimas
Pagrindinė idėja
Išvaizda kalba apie žmogų
Pagrindinės sąvokos :
ryšys, perspektyva,  refleksija
Susijusios sąvokos : ryšiai,  nepriklausomybė, nuomonės, įsitikinimai,
Tyrinėjimų kryptys:
•    ką mes dėvime
•    priežastys, kodėl mes tai dėvime
•    pirmo įspūdžio įtaka
•    nesusipratimai
Išradėjai ir išradimai
Pagrindinė idėja
Išradėjai randa naujus būdus, kaip padaryti mūsų gyvenimą saugesnį, patogesnį, džiugesnį
Pagrindinės sąvokos : forma, refleksija, priežastis

Susijusios sąvokos :
struktūra, vaidmuo, modelis, įtaka, interpretacija, apžvalga
Tyrinėjimų kryptys:
•    išradimai kuriami remiantis praeities modeliais
•    išradimai yra problemų sprendimai
•    išradėjai kuria, kad patenkintų mūsų poreikius
Pomėgiai
Pagrindinė idėja
Pomėgiai padeda mums sužinoti apie save ir kitus
Pagrindinės sąvokos:
perspektyva, ryšys, ffunkcija
Susijusios sąvokos :
kultūra, įvairovė, nuomonė
Tyrinėjimų kryptys:
•    Egzistuoja skirting i pomėgiai visame pasaulyje
•    Yra pomėgių, kurie bendri visame pasaulyje, bet yra ir būdingų tik tam tikrai vietovei
•    pomėgiai atskleidžia, kas mes  esame kaip individai ir kaip grupė
Paprastieji mechanizmai
Pagrindinė idėja
Sudėtingi mechanizmai buvo ištobulinti iš kelių paprastų mašinų, skirtų stumti ir traukti
Pagrindinės sąvokos :
forma, funkctija
Susijusios sąvokos :
sistemos, struktūros
Tyrinėjimų kryptys:
•    išradimų kompleksas yra lengvesniųjų kombinacija
•    paprastųjų mechanizmų rūšys
•    paprastųjų mechanizmų nauda
Rinka/reklama
Pagrindinė idėja
Įtikinantis rašymas ir reklama gali lemti mūsų įsitikinimus ir norus
Pagrindinės sąvokos:
perspektyva, priežastis, pokytis
Susijusios sąvokos :
subjektyvumas, žala(išankstinė nuomonė), nuomonė, įtaka
Tyrinėjimų kryptys:    Bioįvairovė
Pagrindinė idėja
natūrali pusiausvyra organizmų sistemoje
Pagrindinės sąvokos :
ryšys, atsakomybė, pokyčiai
Susijusios sąvokos:pusiausvyra, įvairovė, abipusė priklausomybė
Tyrinėjimų kryptys:
•    abipusė priklausomybė organizmųaplinkoje
•    būdai, kuriais organizmai abipusiai susiję gamtoje
•    kaip žmogaus veikla gali lemti sistemų pusiausvyrą

9-10 metų/
4 klasė    Duoti ir imti
Pagrindinė idėja
Norint taikiai sugyventi bendruomenėje, reikia mokėti kitus girdėti ir suprasti
Pagrindinės sąvokos :
perspektyva,atsakomybė, ryšiai
Susijusios sąvokos :
įsitikinimai, įtaka
Tyrinėjimų kryptys:
•    galiu paversti pasaulį geresne vieta gyventi
•    socialinių problemų kilmė
•    socialinių veiksmų tipai

Senovės kultūros
Pagrindinė idėja
Daugybė praeities kulturų atspindžių susiję su šiandiena
Pagrindinės sąvokos :
forma, priežastis, ryšys
Susijusios sąvokos :
geografija, kultūra, architektūra, agrokultūra,ekonomika, tęstinumas
Tyrinėjimų kryptys:
•    išlikusių civilizacijų atspindžiai
•    priežastys, kodėl tam tikros civilizacijos išgyveno
•    senovės civilizacijos formuoja mūsų gyvenimus
Įsitikinimai ir vertybės
Pagrindinė idėja
Ritualai ir tradicijos parodo įsitikinimus ir vertybes
Pagrindinės sąvokos :
perspektyva, refleksija, ryšiai
Susijusios sąvokos :
įsitikinimai, vertybės, nuomonės
Tyrinėjimų kryptys:
•    mūsų kultūra pilna įsitikinimų, vertybių, prietarų ir mitų
•    panašumai ir skirtumai tarp didžiųjų pasaulio religijų
•    istorijos vaidmuo
•    Visuomenės lemia požiūrį į religiją
Energija ir jos ištekliai
Pagrindinė idėja
Energija egzistuoja skirtingais pavidalais ir ji keičiasi, gali būti panaudojama skirtingais būdais
Pagrindinės sąvokos :
forma, funkcija, ryšiai
Susijusios sąvokos :
išsaugojimas, transformavimasis
Tyrinėjimų kryptys:
•    energijos formos
•    energijos išsaugojimas ir transformavimas
•    energijos saugojimas
•    atsinaujinanti ir neatsinaujinanti energija

Pinigai pinigėliai
Pagrindinė idėja
Uždarbis, taupymas, investavimas ir išlaidos verčia priimti atsakingus sprendimus, susijusius su pinigais
Pagrindinės sąvokos :
forma, priežastis, atsakomybė
Susijusios sąvokos :
Socialinių sprendimų požymiai
Tyrinėjimų kryptys:
•    individų poreikių ir norų patenkinimas
•    ekonominio planavimo poreikis skirtinguose socialiniuose sluoksniuose
•    sąžiningumas skirtinguose turtingumo lygiuose
•    aptarnavimo etika    Prisitaikymas
Pagrindinė idėja
Laikui bėgant reikia keistis, kad išgyventume
Pagrindinės sąvokos :
pokytis, ryšys
Susijusios sąvokos :
prisitaikymas, evoliucija
Tyrinėjimų kryptys:
•    prisitaikymo sąvokos
•    aplinkybės, verčiančios prisitaikyti
•    kaip augalai ir gyvūnai prisitaiko, reaguodami į pokyčius

10-11 metų/
5 klasė    Tampant savimi
Pagrindinė idėja
Pasirinkimas, ką aš darau, kaip elgiuosi ir kuo tikiu lemia, kas aš esu ir kuo tapsiu
Pagrindinės sąvokos :
refleksija, atsakomybė, priežastis
Susijusios sąvokos :
pilietybė,iniciatyva, apžvalga
Tyrinėjimų kryptys:
•    teigiami pasirinkimai, kuriuos žmonės gali priimti
•    sistemų, metodų ir išteklių pagalba
•    mūsų sprendimų įtaka visuomenei
Judėjimas
Pagrindinė idėja
Žmonijos migracija yra atsakas į iššūkius, riziką ir galimybes
Pagrindinės sąvokos :
priežastis,pokyčiai, perspektyva
Susijusios sąvokos :
populiacija, įsikūrimas
Tyrinėjimų kryptys:
•    žmonių migaravimo priežastys
•    istorinės migracijos
•    migracijos pasekmės kultūrai ir individams

Menininkai
Pagrindinė idėja
Menu galime išreikšti save ir tai, kuo tikime
Pagrindinės sąvokos :
funkcija, perspektyva, atsakomybė
Susijusios sąvokos :
nuomonė, teisės, raiška
Tyrinėjimų kryptys:
•    meno rūšys
•    meno įtaka
•    meno procesas
Oras, šviesa ir garsas
Pagrindinė idėja
Supratimas, kad oras, šviesa, garsas yra vertybės, padeda žmonėms priimtipraktinius sprendimus
Pagrindinės sąvokos :
funcija, priežastis
Susijusios sąvokos :
Tyrinėjimų kryptys:
•    ryšiai tarp oro, šviesos ir garso
•    individuali oro, šviesos, garso nauda
•    oro, šviesos, garso efektas
Vyriausybė
Pagrindinė idėja
Vyriausybės sistema gali padėti užtikrinti vienodas galimybes ir socialinį teisingumą. Arba atvirkščiai, dar labiau akcentuoti nelygybę visuomenėje
Pagrindinės sąvokos: perspektyva, forma, atsakomybė
Susijusios sąvokos :
teisės, vyriausybė
Tryrinėjimų kryptys:
•    Vyriausybės sistema
•    Vyriausybės atsakomybė
•    Vyriausybės įtaka mūsų gyvenimui

Paroda