Every ten thousand years Hell gets a new ruler. This is the ten www.prodaware.com thousandth year and Satan has three sons to choose from, Adrian, Cassius, and Nicky. Adrian is sadistic and would not make a good ruler, Cassius is replica bell ross dead set on running torture 24 7, and Nicky is a little replica iwc weaker than the two of them but holds a balance between good and evil. The devil chooses instead to replica MontBlanc remain on the throne for another ten thousand years, which incidentally makes Adrian and Cassius upset so they plan on going to Earth and creating a new hell there. By leaving Hell through the fire gate they freeze it shut so no new souls can get through, which causes Satan to start deteriorating. Nicky is the only one that can return his brothers back into Hell but he must bring them back at the same time. As Nicky learns the ropes on Earth he is often sent back into Hell by being killed, and he meets a girl that he falls in love with. When he saves the life of Valery he and Adrian are smashed by a train. Adrian goes to Hell and Nicky goes to Heaven. While in Heaven Nicky meets his mother, played by smoking hot Reese Witherspoon. Adrian takes the throne of Hell and has a showdown with Nicky.

PYP

PRADINIO UGDYMO PROGRAMA (angl. PRIMARY YEARS PROGRAMME , arba PYP) – pirmoji Tarptautinio Bakalaureato mokymo programos pakopa, siekianti 3 – 12 metų vaikus užauginti aktyviais viso pasaulio piliečiais.

Pagrindinis pradinio ugdymo programos tikslas – ne tik intensyvi intelektuali veikla ir pažangos skatinimas, bet ir įvairiapusis ugdymas, skiriant dėmesio vaiko socialiniams, fiziniams, emociniams ir kultūriniams poreikiams. Pradinio ugdymo programos turinį sudaro šios universalios integruotos temos:
•    Kas mes esame?
•    Kur mes esame vietos ir laiko požiūriu?
•    Kaip mes išreiškiame save?
•    Kaip veikia pasaulis?
•    Kaip mes organizuojame savo gyvenimą?
•    Kokia yra mūsų planeta?


PYP ugdymo procesas susideda iš penkių  etapų. Pirma, vaikams pateikiama universali, reikšminga ir aktuali informacija.  Antra, jiems padedama šią informaciją formuoti į visumą.  Trečia, remdamiesi įgytomis žiniomis, vaikai tobulina savo atskirų mokymo dalykų ir tarpdalykinius įgūdžius. Vėliau vaikai mokomi susiformuoti savo vertybių ir požiūrių sistemą, kurios pagrindas – atviras tolerantiškas mąstymas. Pats svarbiausias ugdymo etapas – perėjimas nuo mokymosi prie veiksmo. Vadovaudamiesi turimomis žiniomis, įgūdžiais bei vertybėmis, mokiniai mokosi imtis veiksmų.

 

 

Daugiau apie PYP:

Vertinimas PYP Programoje

PYP ugdymo turinys

PYP terminų žodynėlis

Svetainė sukurta ESF ir LR biudžeto lėšomis

Svetainė sukurta ESF ir LR biudžeto lėšomis