Every ten thousand years Hell gets a new ruler. This is the ten www.prodaware.com thousandth year and Satan has three sons to choose from, Adrian, Cassius, and Nicky. Adrian is sadistic and would not make a good ruler, Cassius is replica bell ross dead set on running torture 24 7, and Nicky is a little replica iwc weaker than the two of them but holds a balance between good and evil. The devil chooses instead to replica MontBlanc remain on the throne for another ten thousand years, which incidentally makes Adrian and Cassius upset so they plan on going to Earth and creating a new hell there. By leaving Hell through the fire gate they freeze it shut so no new souls can get through, which causes Satan to start deteriorating. Nicky is the only one that can return his brothers back into Hell but he must bring them back at the same time. As Nicky learns the ropes on Earth he is often sent back into Hell by being killed, and he meets a girl that he falls in love with. When he saves the life of Valery he and Adrian are smashed by a train. Adrian goes to Hell and Nicky goes to Heaven. While in Heaven Nicky meets his mother, played by smoking hot Reese Witherspoon. Adrian takes the throne of Hell and has a showdown with Nicky.

MYP ypatumai

Tarptautinio bakalaureato Pagrindinio ugdymo programą (angl. MYP (Middle Years Programme, liet. PUP) sudaro 8 mokomųjų dalykų grupės:

 • Gimtoji kalba
 • Užsienio kalbos
 • Humanitariniai mokslai (istorija, geografija ir t.t.)
 • Gamtos mokslai
 • Matematika
 • Menai
 • Technologijos
 • Kūno kultūra

Visi aštuoni dalykai yra lygiaverčiai, tai yra, tiek muzika, tiek kūno kultūra yra taip pat svarbūs kaip, pavyzdžiui, gamtos mokslai. Tačiau tai nereiškia, kad kiekvienam dalykui yra skiriamas vienodas valandų skaičius.

MYP mokymo planas paremtas bendra Tarptautinio bakalaureato organizacijos nustatyta sąvokų ir gebėjimų sistema, siekiant užtikrinti, kad kiekviena mokykla gaus tinkamą ir pilnavertį ugdymo turinį kaip ir kitos MYP mokyklos visame pasaulyje. Šis ugdymo planas suteikia mokykloms galimybę atsižvelgti ir į jų šalies švietimo standartus  ir poreikius. Taip pat,  visos MYP mokyklos privalo sudaryti savo ugdymo programą taip, kad mokiniams būtų sudarytos sąlygos pasiekti kiekvienam mokomajam dalykui numatytus tikslus.

Nors vienas iš MYP tikslų yra užtikrinti motyvuotą visų dalykų mokymąsi, tai nereiškia, jog MYP yra išskirtinė programa, prieinama ribotam mokinių skaičiui. Iš tikrųjų, šios programos lankstumas ir integravimo galimybės suteikia galimybę visiems jauniems žmonėms tobulėti skirtingais būdais.

MYP reikalauja mokytojų žiūrėti į savo mokomuosius dalykus kaip į dalį šios programos. Kiekvieno dalyko turinys paremtas Lietuvos mokymo programų reikalavimais. Atsižvelgdami į juos, visi mokytojai formuoja savo dalykų vertinimo kriterijus.

 

SVARBU:

 • Esminis MYP bruožas yra lankstumas ir visapusiškumas.
 • Programa reikalauja, kad mokyklos kasmet pateiktų platų įvairių mokomųjų dalykų spektrą. Mokiniams bręstant ir tobulinant kritiško mąstymo gebėjimus, jie vis giliau suvokia 8 mokomųjų dalykų grupes ir supranta, kaip visi dalykai tarpusavyje susiję.
 • Mokymo procesą sudaro įgūdžių ir gebėjimų tobulinimas  ir mokomųjų dalykų turinio suvokimas. Siekiama, kad mokiniai visapusiškai suvoktų turinį ir ugdytų gebėjimą jį pritaikyti naujame kontekste.
 • Programa skatina išlaikyti pusiausvyrą tarp formuojamojo ir apibendrinamojo vertinimo. Metodų įvairovė taip pat leidžia mokiniams atskleisti ir panaudoti savo mąstymo gebėjimus. Mokytojų taikomas įvairias vertinimo strategijas turėtų sudaryti paties mokytojo inicijuojamas vertinimas,  moksleivių  grupės vertinimas bei individualus mokinio įsivertinimas.

Svetainė sukurta ESF ir LR biudžeto lėšomis