Every ten thousand years Hell gets a new ruler. This is the ten www.prodaware.com thousandth year and Satan has three sons to choose from, Adrian, Cassius, and Nicky. Adrian is sadistic and would not make a good ruler, Cassius is replica bell ross dead set on running torture 24 7, and Nicky is a little replica iwc weaker than the two of them but holds a balance between good and evil. The devil chooses instead to replica MontBlanc remain on the throne for another ten thousand years, which incidentally makes Adrian and Cassius upset so they plan on going to Earth and creating a new hell there. By leaving Hell through the fire gate they freeze it shut so no new souls can get through, which causes Satan to start deteriorating. Nicky is the only one that can return his brothers back into Hell but he must bring them back at the same time. As Nicky learns the ropes on Earth he is often sent back into Hell by being killed, and he meets a girl that he falls in love with. When he saves the life of Valery he and Adrian are smashed by a train. Adrian goes to Hell and Nicky goes to Heaven. While in Heaven Nicky meets his mother, played by smoking hot Reese Witherspoon. Adrian takes the throne of Hell and has a showdown with Nicky.

MYP mokomieji dalykai

1. KALBOS (GIMTOJI IR UŽSIENIO)

MYP programoje mokoma gimtoji kalba ir literatūra (lietuvių, anglų), ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių ir kt.)

2. HUMANITARINIAI (SOCIALINIAI) MOKSLAI

Socialiniai mokslai apima istoriją, geografiją, politologiją, sociologiją, antropologiją, psichologiją.   Bakalaureato mokyklos gali pasirinkti, ar mokyti šių disciplinų atskirai, ar integruoti į kitus mokomuosius dalykus. Pasirinkimą lemia mokinių amžiaus grupė.  Tarp šios programos tikslų, kuriuos mokiniai per penkerių metų programos laikotarpį turi pasiekti, yra:

 • laiko, vietos ir erdvės sąvokos, pokyčiai, sistemos ir globalumo savimonės ugdymas;
 • techniniai, analitiniai ir tyrinėjimo įgūdžių ugdymas.

Pagrindinis socialinių mokslų programos tikslas – ugdyti koncepcijų supratimą ir gebėjimus taikyti išmoktus įgūdžius, o ne tik pateikti informaciją ir įvertinti turinį.

3. GAMTOS MOKSLAI

Gamtos mokslų dalis mokyklos programos rengėjų nuožiūra dėstoma arba kaip atskiri dalykai (biologija, chemija, fizika), arba kaip integruotas kursas.  Gamtos mokslų studijų tikslas yra suteikti moksleiviams ne tik reikalingų žinių, bet ir  problemų sprendimo metodų supratimą.  Gebėjimai formuluoti hipotezes, kurti ir vykdyti eksperimentus, testuoti juos, vertinti rezultatus – visa tai sudaro dalykų turinio rėmus.

Be kitų gebėjimų, moksleiviai mokomi:

 • saugiai ir efektyviai naudotis mokslinių laboratorijų įranga;
 • logiškai vertinti rezultatus, atlikti tikslius matavimus;
 • formuluoti moksliškai pagrįstus argumentus.

Gamtos mokslų kursas padeda ugdyti kritinio mąstymo ir problemų sprendimo įgūdžius, pritaikyti juos realiame gyvenime. Mokytojai moksleiviams padeda suvokti mokslo įtaką mūsų gyvenimui, kad mokslas tobulėja ir keičiasi tarptautinėje erdvėje.

4. MATEMATIKA

Matematikos programos tikslas – įdiegti supratimą, kad matematika – naudinga ir reikalinga disciplina, turinti universalią kalbą ir platų pritaikymą.  Pagrindinio ugdymo programa pateikia istorinį matematikos mokslo evoliucijos kontekstą, parodydama, kaip kultūriniai, socialiniai ir istoriniai veiksniai keitė matematikos mokslą.  Mokyklos programa apima penkias matematikos veiklos sritis:

skaičių, algebrą, geometriją ir trigonometriją, statistiką ir tikimybių teoriją bei taikomąją matematiką.   Siekiama išugdyti šiuos gebėjimus:

 • matematinį mąstymą;
 • gebėjimą taikyti matematinius metodus ir vertinti rezultatus;
 • gebėjimą rasti ir pasirinkti tinkamas strategijas problemoms išspręsti;
 • įgyti matematinę intuiciją.

5. MENAI

Menų grupė apima vaizdinį ir sceninį meną.  Nuo seniausių laikų meninė raiška yra būdinga visoms kultūroms.  Menas yra puiki priemonė išreikšti ir perteikti kitiems  savo kultūrinį identitetą.  Programoje moksleiviams pateikiamos įvairios tiek savos, tiek kitų kultūrų meno ir estetinės raiškos formos.  Moksleiviai skatinami atrasti savo kūrybiškumą bei suprasti įvairias technikas, reikalingas jam išreikšti.  Menų pamokos yra:

 • Organizuojamos kūrybinio ciklo principu – tai dinamiškas ir besitęsiantis pojūčių, planavimo, kūrimo ir vertinimo procesas
 • Skatina kūrybinę energiją, komunikaciją, interaktyvumą ir refleksiją;
 • Padeda moksleiviui tapti tobulėjančiu kūrėju, sugebančiu įvertinti savo gebėjimų lygį, ir tobulinti reikiamas sritis
 • Siekia supažindinti jaunus žmones su menininkų kūriniais, kurie turi išliekamąją vertę.

6. KŪNO KULTŪRA

Kūno kultūros pamokų tikslas yra padėti mokiniui tobulėti fiziškai, emociškai ir socialiai.  Per pamokas praktikuojamas sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas, vystomi motoriniai įgūdžiai, reikalingi gyvenant aktyvų fizinį gyvenimą. Kūno kultūros užsiėmimų metu vystoma tarpkultūrinė savimonė, nes fizinis lavinimas yra ir tam tikrų istorinių, kultūrinių ir vertybinių aspektų atspindys.  Tai skatina moksleivius atrasti ryšį tarp įvairios saviraiškos būdų, komunikacijos ir komandinio darbo.