Every ten thousand years Hell gets a new ruler. This is the ten www.prodaware.com thousandth year and Satan has three sons to choose from, Adrian, Cassius, and Nicky. Adrian is sadistic and would not make a good ruler, Cassius is replica bell ross dead set on running torture 24 7, and Nicky is a little replica iwc weaker than the two of them but holds a balance between good and evil. The devil chooses instead to replica MontBlanc remain on the throne for another ten thousand years, which incidentally makes Adrian and Cassius upset so they plan on going to Earth and creating a new hell there. By leaving Hell through the fire gate they freeze it shut so no new souls can get through, which causes Satan to start deteriorating. Nicky is the only one that can return his brothers back into Hell but he must bring them back at the same time. As Nicky learns the ropes on Earth he is often sent back into Hell by being killed, and he meets a girl that he falls in love with. When he saves the life of Valery he and Adrian are smashed by a train. Adrian goes to Hell and Nicky goes to Heaven. While in Heaven Nicky meets his mother, played by smoking hot Reese Witherspoon. Adrian takes the throne of Hell and has a showdown with Nicky.

MYP ugdymo turinys

MYP UGDYMO TURINYS

MYP programą sudaro 8 mokomieji dalykai integruoti į 5 pažinimo sritis. Mokiniai mokosi savo gimtosios kalbos, užsienio kalbų, istorijos, geografijos, gamtos mokslų, matematikos ir IT, menų ir technologijų, kūno kultūros . Baigiamaisiais programos metais  – 10 klasėje – mokiniai laiko egzaminus ir taip pat pristato baigiamąjį projektą, per kurį jie pademonstruoja įgytas žinias ir įgūdžius.

Ši schema rodo MYP ugdymo programos modelį. Penkios tarpusavyje susijusios pažinimo sritys rodo ryšį tarp mokinio vertybių (viduryje) ir mokomųjų dalykų (išoriniai aštuoniakampio taškai). Penkios pažinimo sritys svarbios visiems mokomiesiems dalykams ir todėl integruojamos į kiekvieną iš jų. Visi mokomieji dalykai taip pat tarpusavyje siejami per pažinimo sritis. Šios penkios pažinimo grupės neturi griežtų ribų ir sukuria aktualų ir realų kontekstą mokymo procesui, kas padeda mokiniui patirti savo mokymosi aktualumą ir susieti mokymo turinį su realiu pasauliu.

MYP ugdymo programos modelis © International Baccalaureate Organization

 

Tarptautinis bakalaureatas siekia ugdyti plačių pažiūrų žmones. Visa mokyklos bendruomenė – mokytojai, mokiniai ir jų tėvai – supažindinami su Tarptautinio bakalaureato vertybių sistema, tikslais bei 10 TB mokinio savybėmis. Tarptautinio bakalaureato mokiniai skatinami būti smalsūs tyrinėtojai, visapusiškai išprusę, mąstantys, lengvai bendraujantys, principingi, atviri pasauliui, rūpestingi, nebijantys rizikuoti, visapusiški ir savikritiški.
Pavyzdžiui,  7-os klasės moksleiviai per gamtos mokslų pamokas mokosi apie grynas medžiagas ir mišinius. Dalis laboratorinių užduočių bus skirta išmokti, kaip atskirti  skirtingus mišinių tipus, taip pat ir įvairius priemaišus nuo vandens. Taigi, jie tobulins šiuos įgūdžius:
•    paprastų įrenginių naudojimas;
•    tyrimų ir matavimų darymas;
•    mokslinių diagramų braižymas ir kt.

Mokytojas gali paskatinti savo mokinius tyrinėti problemas, susijusias su Aplinkos ir Žmogaus išradingumo pažinimo sritimis, pateikdamas tokius klausimus:
•    Ką galime vadinti tyru?
•    Ar gali energijos išlaidos būti susijusios su grynųjų medžiagų produkcija?
•    Kodėl tik dalis pasaulio vandens yra geriamasis?
•    Kaip galime išgauti daugiau geriamojo vandens, kad patenkintume savo poreikius?
Šie mokytojo klausimai galėtų pradėti diskusiją, paskatintų rašyti arba vestų prie kitos temos. Tokie klausimai skatina kritiškai mąstyti ieškant būdų, kaip spręsti vis augančias išteklių problemas.

 

 

 

Svetainė sukurta ESF ir LR biudžeto lėšomis

Svetainė sukurta ESF ir LR biudžeto lėšomis

Programą sudaro 8 mokomieji dalykai integruoti į 5 pažinimo sritis.
Mokiniai mokosi savo gimtosios kalbos, užsienio kalbos, istorijos, geografijos, biologijos, matematikos, dailės, kūno kultūros ir technologijų. Baigiamaisiais programos metais mokiniai taip pat pristato asmeninį projektą, per kurį jie pademonstruoja įgytas žinias ir įgūdžius.
Tarptautinis bakalaureatas siekia ugdyti plačių pažiūrų žmones. Mokytojai, mokiniai ir jų tėvai supažindinami su tarptautinio bakalaureato vertybių sistema, tikslais bei 10 motyvuojančių kriterijų. Tarptautinio bakalaureato mokiniai skatinami būti smalsūs tyrinėtojai, visapusiškai išprusę, mąstantys, lengvai bendraujantys, principingi, atviri pasauliui, rūpestingi, nebijantys rizikuoti, visapusiški ir savikritiški.
4.
Pavyzdžiui, mokinių grupė pirmais programos metais per chemijos pamokas gali mokytis apie grynas medžiagas ir mišinius. Dalis laboratorinių užduočių bus skirta išmokti, kaip atskirti  skirtingus mišinių tipus, taip pat ir įvairius priemaišus nuo vandens.
Įgūdžiai, kurie bus tobulinami:
•    paprastų įrenginių naudojimas;
•    tyrimų ir matavimų darymas;
•    mokslinių diagramų braižymas;
Mokytojas gali pastūmėti mokinius tyrinėti problemas, susijusias su aplinka ir Homo Faber, pateikdamas tokius klausimus:
•    Ką galime vadinti tyru?
•    Ar gali energijos išlaidos būti susijusios su grynųjų medžiagų produkcija?
•    Kodėl tik dalis pasaulio vandens yra geriamasis?
•    Kaip galime išgauti daugiau geriamojo vandens, kad patenkintume savo poreikius?
Šie mokytojo klausimai galėtų pradėti diskusiją, paskatintų rašyti arba vestų prie kitos temos. Tokie klausimai skatina kritiškai mąstyti ieškant būdų, kaip spręsti vis augančias išteklių problemas.
Programą sudaro 8 mokomieji dalykai integruoti į 5 pažinimo sritis.
Mokiniai mokosi savo gimtosios kalbos, užsienio kalbos, istorijos, geografijos, biologijos, matematikos, dailės, kūno kultūros ir technologijų. Baigiamaisiais programos metais mokiniai taip pat pristato asmeninį projektą, per kurį jie pademonstruoja įgytas žinias ir įgūdžius.
Tarptautinis bakalaureatas siekia ugdyti plačių pažiūrų žmones. Mokytojai, mokiniai ir jų tėvai supažindinami su tarptautinio bakalaureato vertybių sistema, tikslais bei 10 motyvuojančių kriterijų. Tarptautinio bakalaureato mokiniai skatinami būti smalsūs tyrinėtojai, visapusiškai išprusę, mąstantys, lengvai bendraujantys, principingi, atviri pasauliui, rūpestingi, nebijantys rizikuoti, visapusiški ir savikritiški.
4.
Pavyzdžiui, mokinių grupė pirmais programos metais per chemijos pamokas gali mokytis apie grynas medžiagas ir mišinius. Dalis laboratorinių užduočių bus skirta išmokti, kaip atskirti  skirtingus mišinių tipus, taip pat ir įvairius priemaišus nuo vandens.
Įgūdžiai, kurie bus tobulinami:
•    paprastų įrenginių naudojimas;
•    tyrimų ir matavimų darymas;
•    mokslinių diagramų braižymas;
Mokytojas gali pastūmėti mokinius tyrinėti problemas, susijusias su aplinka ir Homo Faber, pateikdamas tokius klausimus:
•    Ką galime vadinti tyru?
•    Ar gali energijos išlaidos būti susijusios su grynųjų medžiagų produkcija?
•    Kodėl tik dalis pasaulio vandens yra geriamasis?
•    Kaip galime išgauti daugiau geriamojo vandens, kad patenkintume savo poreikius?
Šie mokytojo klausimai galėtų pradėti diskusiją, paskatintų rašyti arba vestų prie kitos temos. Tokie klausimai skatina kritiškai mąstyti ieškant būdų, kaip spręsti vis augančias išteklių problemas.