Every ten thousand years Hell gets a new ruler. This is the ten www.prodaware.com thousandth year and Satan has three sons to choose from, Adrian, Cassius, and Nicky. Adrian is sadistic and would not make a good ruler, Cassius is replica bell ross dead set on running torture 24 7, and Nicky is a little replica iwc weaker than the two of them but holds a balance between good and evil. The devil chooses instead to replica MontBlanc remain on the throne for another ten thousand years, which incidentally makes Adrian and Cassius upset so they plan on going to Earth and creating a new hell there. By leaving Hell through the fire gate they freeze it shut so no new souls can get through, which causes Satan to start deteriorating. Nicky is the only one that can return his brothers back into Hell but he must bring them back at the same time. As Nicky learns the ropes on Earth he is often sent back into Hell by being killed, and he meets a girl that he falls in love with. When he saves the life of Valery he and Adrian are smashed by a train. Adrian goes to Hell and Nicky goes to Heaven. While in Heaven Nicky meets his mother, played by smoking hot Reese Witherspoon. Adrian takes the throne of Hell and has a showdown with Nicky.

Kuo siekia būti TB mokiniai?

TB MOKINIO UGDOMOS SAVYBĖS

Tarptautinis bakalaureatas siekia ugdyti plačių pažiūrų žmones, kad jie jaustųsi visos žmonių bendruomenės nariais, atsakingais už planetos išsaugojimą, ir padėtų kurti geresnį ir taikesnį pasaulį.

Tarptautinio bakalaureato mokiniai siekia būti

 • Smalsūs tyrinėtojaižingeidūs, aktyvūs, savarankiški, siekiantys atrasti ir ištirti naujus dalykus; patiriantys mokymosi džiaugsmą. Jų noras nuolatos mokytis išliks visą gyvenimą.
 • Visapusiškai išprusę- domisi įvairiomis žmogaus veiklos sritimis, įvairiais pasaulio reiškiniais ir procesais,  nagrinėja įvairius požiūrius ir vertinimus. Taip gilina savo žinias ir plečia akiratį.

  TB moksleivio ugdomos vertybės © International Baccalaureate

 • Mąstantyskritinis mąstymas ir kūrybingumas jiems padeda išspręsti sudėtingas problemas, priimti pagrįstus ir etiškus sprendimus.
 • Lengvai bendraujantyspriima informaciją ir reiškia mintis daugiau nei viena kalba, efektyviai ir noriai bendradarbiauja su kitais.
 • Principingilaikosi moralės normų, elgiasi dorai, sąžiningai ir teisingai, gerbia kito asmens orumą, grupės ar bendruomenės nuomonę. Prisiima atsakomybę už savo veiksmus ir jų pasekmes.
 • Atviri pasauliuiVertina tiek savo pačių kultūrą, papročius, asmeninę patirtį, tiek kitų individų ar bendruomenių nuostatas, vertybes ir tradicijas. Jiems įdomu išgirsti kitokią nuomonę, ją įvertinti. Taip jie praturtina savo patirtį ir tobulėja.
 • RūpestingiMoka užjausti, gerbia kitų žmonių jausmus, supranta jų lūkesčius. Jaučia pareigą padėti kitiems.
 • Nebijantys rizikuotiNebijo netikėtų situacijų, sumaniai ieško išeičių, mėgsta išbandyti naujas idėjas ir veiklą. Drąsiai gina savo požiūrį.
 • VisapusiškiSuvokia, kad gerovę sau ir aplinkiniams sukurs siekdami protinės,  fizinėsir emocinėsdarnos.
 • SavikritiškiMoka įvertinti savo mokymosi patirtį, suvokia savo stipriąsias puses ir trūkumus. Mokydamiesi tobulėja.

Visos šios savybės sudaro TB moksleivio ugdomų vertybių dosję (angl. IB learner profile)

 

 

Vertybių ugdymas – medžiaga mokytojui

 

Svetainė sukurta ESF ir LR biudžeto lėšomis

Svetainė sukurta ESF ir LR biudžeto lėšomis