Every ten thousand years Hell gets a new ruler. This is the ten www.prodaware.com thousandth year and Satan has three sons to choose from, Adrian, Cassius, and Nicky. Adrian is sadistic and would not make a good ruler, Cassius is replica bell ross dead set on running torture 24 7, and Nicky is a little replica iwc weaker than the two of them but holds a balance between good and evil. The devil chooses instead to replica MontBlanc remain on the throne for another ten thousand years, which incidentally makes Adrian and Cassius upset so they plan on going to Earth and creating a new hell there. By leaving Hell through the fire gate they freeze it shut so no new souls can get through, which causes Satan to start deteriorating. Nicky is the only one that can return his brothers back into Hell but he must bring them back at the same time. As Nicky learns the ropes on Earth he is often sent back into Hell by being killed, and he meets a girl that he falls in love with. When he saves the life of Valery he and Adrian are smashed by a train. Adrian goes to Hell and Nicky goes to Heaven. While in Heaven Nicky meets his mother, played by smoking hot Reese Witherspoon. Adrian takes the throne of Hell and has a showdown with Nicky.

DP vertinimas

VERTINIMAS DP PROGRAMOJE

Akademinę TBO mokyklų veiklą koordinuoja Mokymo programų ir egzaminų centrai Kardife, Velse (Junginė Karalystė) ir Hagoje (Olandija).

Vertinimo tikslas – suteikti mokiniui galimybę rinktis bei duoti progą rodyti tai, ką jis žino, užuot ieškojus to, ko mokinys nežino. Standartizuotas vertinimas, paremtas aiškiai aprašytais kriterijais; tuos pačius vertinimo kriterijus taiko tiek TB mokyklų mokytojai ugdymo procese, tiek egzaminų vertintojai. Taikoma 7 balų vertinimo skalė.

Dalyko baigiamojo egzamino pažymį sudaro atskirų egzamino dalių pažymiai bei vidinio vertinimo darbo (per mokslo metus atlikto savarankiško darbo, kurį vertina dalyko mokytojas) pažymys. Kiekvienas komponentas turi atitinkamą procentinę vertę, todėl galutinis pažymys nėra atskirų egzamino dalių įvertinimų aritmetinis vidurkis.

Antrųjų mokymosi metų pabaigoje (gegužės mėn.) laikomi visų šešių dalykų baigiamieji egzaminai, kuriems užduotis rengia TBO Egzaminų ir vertinimo centras. Pagal TBO nustatytą grafiką, egzaminai vyksta vienu metu visose Šiaurės pusrutulio TB mokyklose. Kiekvieno dalyko baigiamąjį egzaminą sudaro dvi arba trys dalys.

Egzaminų darbus vertina išoriniai vertintojai, dirbantys įvairių šalių TB mokyklose arba universitetuose; jų vertinimai moderuojami ir galutiniai pažymiai patvirtinami TBO egzaminų ir vertinimų centre Kardife.

Baigiamųjų egzaminų balų sumą sudaro šešių egzaminų įvertinimai ir papildomi balai už kursinį darbą ir pažinimo teorijos rašinį. Diplomui gauti būtina surinkti mažiausiai 24 balus; didžiausia balų suma – 45.

Baigiamųjų egzaminų rezultatai skelbiami liepos 5 – 6 d.

 

Svetainė sukurta ESF ir LR biudžeto lėšomis

Svetainė sukurta ESF ir LR biudžeto lėšomis