Every ten thousand years Hell gets a new ruler. This is the ten www.prodaware.com thousandth year and Satan has three sons to choose from, Adrian, Cassius, and Nicky. Adrian is sadistic and would not make a good ruler, Cassius is replica bell ross dead set on running torture 24 7, and Nicky is a little replica iwc weaker than the two of them but holds a balance between good and evil. The devil chooses instead to replica MontBlanc remain on the throne for another ten thousand years, which incidentally makes Adrian and Cassius upset so they plan on going to Earth and creating a new hell there. By leaving Hell through the fire gate they freeze it shut so no new souls can get through, which causes Satan to start deteriorating. Nicky is the only one that can return his brothers back into Hell but he must bring them back at the same time. As Nicky learns the ropes on Earth he is often sent back into Hell by being killed, and he meets a girl that he falls in love with. When he saves the life of Valery he and Adrian are smashed by a train. Adrian goes to Hell and Nicky goes to Heaven. While in Heaven Nicky meets his mother, played by smoking hot Reese Witherspoon. Adrian takes the throne of Hell and has a showdown with Nicky.

DP ugdymo turinys

DP UGDYMO TURINYS

DP ugdymo turinį sudaro 6 dalykų grupės:

 • gimtoji kalba ir literatūra
 • užsienio kalbos (ab initio – užsienio kalba nuo pagrindų arba Language B (užsienio kalba)
 • socialiniai mokslai (verslo pagrindai ir vadyba, ekonomika, geografija, istorija, IT globalioje visuomenėje, filosofija, psichologija, antropologija, pasaulio religijos, pasaulio politika (nuo 2012 m. rugsėjo mėn.)
 • gamtos mokslai (biologija, fizika, chemijs, dizaino technologija, aplinkosauga, taip  pat sportas, kūno kultūra ir sveikatos apsauga – nuo 2012 m.)
 • matematikos ir kompiuterių mokslai
 • menai (šokis, muzika, kinematografija, vaidyba, kiti vaizduojamieji menai)
 • kiti pasirenkamieji dalykai

Mokinys privalo mokytis po vieną dalyką iš kiekvienos grupės, iš jų tris – aukštesniuoju lygiu (angl. High Level), tris – standartiniu lygiu (Standard Level). Aukštesniojo lygio kursui skiriama 240 valandų, standartinio – 150 valandų per dvejus metus.

 

DP ugdymo programos modelis © International Baccalaureate Organisation

 

Kiti trys privalomi TB diplomo programos komponentai yra

 • pažinimo teorija (angl. Theory of Knowledge),
 • kursinis darbas (angl. Extended Essay) ir
 • visuomenei naudingas darbas (angl.Creativity, Action, Service).
 • Pažinimo teorija – 100 valandų kursas, mokantis suvokti ir paaiškinti pažinimo esmę, kritiškai įvertinti skirtingus pažinimo būdus (juslinį suvokimą, emocijas, kalbą, protą) ir pažinimo sritis (etiką, gamtos ir socialinius mokslus, meną, matematiką ir istoriją).
 • Kursinis darbas – savarankiškas mokslinis darbas – apie 4000 žodžių rašto darbas – rašomas vienerius metus; tiriamasis klausimas pasirenkamas iš kurio nors vieno studijuojamo dalyko.
 • Visuomenei naudingam darbui skiriama po 2–3 val. per savaitę: kaip atsvara griežtiems akademiniams reikalavimams, ši programa leidžia mokiniams rinktis veiklą pagal pomėgius, interesus ir gebėjimus; kartu mokiniai skatinami rodyti iniciatyvą, planuoti, dirbti grupėmis, imtis naujų, neišbandytų užduočių, vertinti savo galimybes bei pasiekimus, suvokti savo, kaip bendruomenės nario, atsakomybę.
Svetainė sukurta ESF ir LR biudžeto lėšomis

Svetainė sukurta ESF ir LR biudžeto lėšomis