PYP programos ugdymo turinys Tarptautinio bakalaureato Pradinio ugdymo programa sudaryta iš šešių universalių integruotų temų: Kas mes esame? Kur mes esame vietos ir laiko požiūriu? Kaip mes išreiškiame save? Kaip veikia pasaulis? Kaip mes organizuojame savo gyvenimą? Kokia yra mūsų planeta?
Pradinio ugdymo programa (PYP) TB Pradinio ugdymo skirta 3 – 12 metų moksleiviams. Dėmesys sutelkiamas į vaiko, kaip jaunojo tyrinėtojo, auginimą tiek klasėje, tiek už jos ribų.
TB programa skatina tarptautiškumą ir toleranciją TB programa padeda vaikams ir jaunimui tapti aktyviais viso pasaulio piliečiais.
TB misija TB organizacija siekia motyvuoti jaunimą visame pasaulyje tapti aktyviais, visą gyvenimą besimokančiais piliečiais, kurie toleruoja kitų žmonių nuomonę.
TB programos vertybių ugdymas Tarptautinis bakalaureatas siekia ugdyti plačių pažiūrų žmones. Visa mokyklos bendruomenė – mokytojai, mokiniai ir jų tėvai – supažindinami su Tarptautinio bakalaureato vertybių sistema.
Pagrindinio ugdymo programa (MYP) Tarptautinio bakalaureato Pagrindinio ugdymo programa skirta mokyti 11 – 16 metų vaikus ir jaunimą tapti savarankiškais mokiniais, gebančiais pritaikyti mokykloje dėstomus dalykus gyvenime.